PRODUCT

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัดด้าน Metrology & NDT รวมถึง เครื่องมือวัดทดสอบและเครื่องชั่ง Brand ดังๆ จากต่างประเทศหลายยี่ห้อ ...