จัดจำหน่าย เครื่องมือวัดด้าน Metrology & NDT
 Calibration  Services.(บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ)  
 
 

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบและเครื่องชั่งต่างๆ
 

บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัด. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ และ เครื่องมือวัดกระบวนการผลิต
ให้บริการทดสอบวัสดุ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย และให้คำปรึกษาฝึกอบรมระบบคุณภาพ มาตรฐานISO/IEC 17025: 2005 เป็นประกัน... 
 
 Hot News...Tagarno  Digital microscope.

www.tagarno.comTHANK YOU
www.budget-cal.com