ปีนี้...ท่านสอบเทียบ(Calibrate)เครื่องชั่งน้ำหนักหรือยัง...

The THAILAND leader in calibration services.
www.budget-cal.com